Prokletije

Hamdova staza 2019

PD"Karanfil"

13.04.2019 05:46
Slika
 
Porodica rahmetli Hamdije-Hamda- Čekića ,Nacionalni Park Prokletije i Planinarsko društvo ,,Karanfil,,
Gusinje 26,27. i 28.jula2019.godine organizuju VIII tradicionalni međunarodni planinarski skup pod motom DRUŽENJEM PROTIV ZABORAVA i uspon H A M D O V O M   S T A Z O M 

V A L U Š N I C A   2 0 1 9.
 P R O G R A M   VIII  D R U Ž E NJ A 

26.7.2019./petak /
-u popodnevnim satima okupljanje u Grebajama
-od 18 do 20 časova formiranje logora / na livadi pored planinarskog doma,,Karanfil,,/ i smještaj učesnika Skupa
-u 20 časova loženje logorske vatre. druženje uz vatru do 22sata / krug/ Doma,,KARANFIL,,
-u 22 časa povečerje / odlazak na spavanje/

27 .7. / subota/ O S M I USPON H A M D O VO M S T A Z O M NA VRHOVE VALUŠNICE
- u 06,30 časova ustajanje,
- od 07do 08 časova ispijanje jutarnje kahfe, čaja / u krugu Doma/ i priprema za uspon
-u 08 časova polazak stazom na vrhove Valušnice 
-oko 10 časova doručak kod izvora u napuštenom katunu Valušnica/ zadržavanje kod izvora 15min.
-u 10,45kod kamene ploče sa praistorijskim crtežima/ petnaesto minutno informisanje o crtežima i rezervatu prirode Valušnica/predstavnik NP/
-u 11,30 časova na Ćafi Valušnice i Popadije/zadržavanje 10 ninuta/ a 
-zatim uspon na vrhove Popadija,Talijanka i Maja e Can/ zadržavanje na svakom vrhu po 10 minuta /
-Sa Maja e Can do katuna i dalje silazak stazom koja vodi ka Planinarskom domu ,,Karanfil,, u Grebaje
-od 15 do 16 časova odmor i priprema za ručak
-u 16 časova zajednički ručak u krugu Doma Karanfil 
-poslije ručka odmor i večernja šetnja dolinom Grebaja
28.7./neđelja/
Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih /u grupama 15-20 planinara/Planinarsko društvo ,,Karanfil,, će organizovati uspon na Sjeverni vrh/ Šekijeva staza/ Na ovaj uspon ne mogu učestvovati lica mlađa od 16 godina.
Izlet do Kotlova,Vajuše i Zastana a sve je uslovljeno interesovanjem učesnika, vremenskim prilikama i kondicionom spremnošću planinara.Za ove ture treba se prijaviti upravi PD Karanfil najkasnije 28.7. do 16 časova tj. po zavrsetku zajedničkog ručka,kako bi se obezbijedili Vodiči, donijela pravovaljana odluka i obavile potrebne pripreme.
Napomene
1. Sve aktivnosti se odvijaju na prostoru Nacionalnog parka Prokletije i graničnom prostoru između Albanije i Crne Gore, tako da treba poštovati zakonom propisane mjere
2.Oprema i učešće
-Za one koji dolaze sa strane potrebna je oprema za logorovanje ili rezervacija smještaja u kućicama-čobanicama/ograničen broj/ pored Doma, privatnim objektima za smještaj u Grebajama/Etno katun PAVIĆEVIĆ Grebaje, Eko katun MAJA KARANFIL Grebaje kao i u planinarskim kućicama DELJANIN Grebaje i u drugim privatnim objektima u blizini.
-ranac,posuda za vodu za čitav dan/
-obavezne su dobre planinarske cipele,/ patike nijesu poželjne/, zaštitna folija ili ogrtač za kišu,štapovi dr
-učešće na uspon i izlet je na sopstvenu odgovornost
3.Prijava
Obavezna za sve učesnike DRUŽENJA,na e –mail adrese rifatmulic@gmail.com ili radoncicm@aol.com , u Gusinju kod Bektešević Evlijana a u Plavu kod Bajraktarević Zuvda
Na uspon ne mogu učestvovatii lica mlađa od 12 godina, a lica starosti između 12 i 16 godina mogu uz pratnju nekog starijeg.
-hrana na stazi i neđeljnom izletu-usponu, iz ranca/
4.vodiče i logističku podršku obezbjeđuje Planinarsko društvo Karanfil
5. kahvu,čaj i zajednički ručak / 27.7subota/ obezjeđuje porodica rahmetli Hamda u krugu Planinarskog doma .

PRIDRUŽITE NAM SE Porodica rahmetli Hamda
Nacionalni park Prokletije i 
Planinarsko društvo Karanfil

Hamdova staza 2018

0 0

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 4

Broj jedinstvenih posjeta: 14664

Ukupno pregleda: 176376

Kontaktirajte nas

 

 

Euro Gusinje,Inc
Facebook
Instagram
Redakcija web portala

Mapa: Gusinje i Plav

IKC Gusinje