(Foto) Ovo nije Novi Zeland, ovo je dolina Grebaje kod Gusinja ,,,ProkletijeVuk sa Prokletija Sahit Hot.Pet vrhova u jednom danu.ProkletijeEurogusinje.org

Komentari

Nadimak
Naslov
Komentar